12 nghệ sĩ nổi bật trong "POLO RALPH LAUREN"

10:03 18/10/2017

Các sao nào đã khiến sự kiện “POLO RALPH LAUREN” thêm phần tỏa sáng nào? Hôm ấy, sự tham dự của các nghệ sĩ gồm Tiffany của SNSD, Victoria của F(x), Lee Hyeyeong, người mẫu Kang Seunghyeon, Kim Kangwoo, người mẫu Kim Wonjoong, Lee Cheonhee, Ji Jinhee, Jeong Kyeongho, người mẫu Kang Soyeon, Lim Seulong của 2AM, v.v…

Shop café style