Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

10:03 18/10/2017

Vào chiều ngày 29, Buổi ra mắt bộ sưu tập PUSHBUTTON của nhà thiết kế của Park Songgeon trong tuần kễ thời trang “2017 F/W HERA SEOUL FASHION WEEK” diễn ra tại DDP quận Joong, Seoul. Hôm ấy, sự tham dự của các ngôi sao như SNSD Hyoyeon, Tiffany; Kim Doyeon, Kim Wonjoong, Bora, Seonwoo Jeongah, Song KyeongA, Lee Seonho, LeeHyeoni, Ha. E.D, Han Yeri, Hyomin, v.v… đã khiến buổi lễ thêm phần tỏa sáng.

Share social

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

(Từ trái qua, theo thứ tự) Bora, Hyomin, Kim Doyeon, Hyoyeon 

 

Vào chiều ngày 29, Buổi ra mắt bộ sưu tập PUSHBUTTON của nhà thiết kế của Park Songgeon trong tuần kễ thời trang “2017 F/W HERA SEOUL FASHION WEEK” diễn ra tại DDP quận Joong, Seoul.
Hôm ấy, sự tham dự của các ngôi sao như SNSD Hyoyeon, Tiffany; Kim Doyeon, Kim Wonjoong, Bora, Seonwoo Jeongah, Song KyeongA, Lee Seonho, LeeHyeoni, Ha. E.D, Han Yeri, Hyomin, v.v… đã khiến buổi lễ thêm phần tỏa sáng.

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

SNSD Seohyeon

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

SNSD Hyoyeon

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

SNSD Tiffany

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

Kim Doyeon

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

Kim Wonjoong

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

Bora

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

Seonwoo JeongA

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

Song KyeongA

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

Lee Seonho

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

Lee Hyeoni

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

HI. E.D

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

Han Yeri

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

Các xì tai với BST "PUSH BUTTON" cùng BORA – HYOMIN – KIM DOYEON và HYOYEON

 

Hyomin

 

Mặt khá, Tuần lễ thời trang 2017 F/G FASHION WEEK – bữa tiệc thời trang lớn nhất tại Hàn diễn ra tại DDP từ ngày 27/03 tới 0/04.

 

 

Bài viết / Fashion Webzine
Hình ảnh / Jang Hoyeon

thời trang
Shop café style