Đơn giản hoá thủ tục nhận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

13:35 04/10/2020

Khi Việt Nam công bố dịch từ đầu tháng 2, lao động bị mất việc làm sẽ nhận được hỗ trợ tính từ thời điểm đó thay vì đầu tháng 4 như trước.

Share social

Khi Việt Nam công bố dịch từ đầu tháng 2, lao động bị mất việc làm sẽ nhận được hỗ trợ tính từ thời điểm đó thay vì đầu tháng 4 như trước.

Đơn giản hóa thủ tục nhận gói hỗ trợ

Nghị quyết 42 và quyết định 15 hỗ trợ lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid 19 sẽ được Chính phủ ban hành nghị quyết sửa đổi.  Bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất mở rộng người được hỗ trợ, đối tượng gồm có lao động nghỉ việc không lương hoặc tạm hoãn hợp đồng tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo thu chi tất cả các cấp. Trong bản tin thời sự 24h cho biết, người lao động nhận hỗ trợ không quá 1,8 triệu đồng mỗi tháng và tối đa không quá 3 tháng.

Thời điểm lao động mất việc được hỗ trợ được đề xuất xác định lại từ ngày 1/2 đến 1/6 thay vì 1/4 như trước. Theo thực tế, nhiều lao động đã bị mất việc từ trước thời điểm trên do dịch bệnh gây nên. Nếu giữ quy định cũ, nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất này sẽ chịu thiệt thòi lớn.

Đơn giản hóa thủ tục nhận hỗ trợ 1
Đơn giản hóa thủ tục nhận gói hỗ trợ

Với gói 16.000 tỷ đồng (được bao gồm trong gói 62.000 tỷ), cho doanh nghiệp vay lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động, sẽ nới lỏng    điều kiện để doanh nghiệp vay vốn. Bộ đề xuất bãi bỏ điều kiện "đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động". Lao động ngừng việc sẽ được tính thời gian hỗ trợ từ tháng 4 đến tháng 12/2020 thay vì 6/2020, doanh nghiệp được vay tối đa 3 tháng.

Theo dự kiến sẽ có khoản 3 triệu lao động được trả lương ngừng việc nhưng hầu như không hồ sơ nào đạt do thủ tục khắt khe, dịch bệnh được kiểm soát và doạn nghiệp phục hồi sản xuất.

Hỗ trợ chủ doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp sẽ trực tiếp làm hồ sơ vay vốn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ họ cung cấp cho ngân hàng chính sách. Các thủ tục hành chính phê duyệt bởi cấp quận và thành phố được miễn.

Đơn giản hóa thủ tục nhận hỗ trợ 2
Hỗ trợ chủ doanh nghiệp

Ngày 10/4, chính phủ ra nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn vì dịch bệnh. Dự kiến có khoảng 20 triệu người sẽ được hưởng lợi từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương khoảng 36.000 tỷ đồng.

Đầu tháng 8, tiến độ giải ngân khoảng 12.000 tỷ đồng với tỷ lệ giải ngân chậm, chỉ đạt 19% so với tổng gói hỗ trợ như tin trong nước nêu ra. 

Việt Nam lại trải qua đợt dịch Covid 19 lần thứ 2 từ cuối tháng 7 với tổn thất nặng nề hơn đợt đầu. Dự báo xấu nhất được các chuyên gia tính đến trong những tháng cuối năm, có khoảng 60.000 đến 70.000 lao động mất việc làm. GDP 9 tháng trong năm chỉ tăng 2,12%, thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 1,84%, công nghiệp và xây dựng tăng 3,08%, dịch vụ chỉ tăng 1,37%. Trong bối cảnh dịch covid 19 nghiêm trọng như hiện nay, ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt từ kinh tế đến xã hội thì mức tăng 2,12% là một thành công lớn trong phòng chống dịch bệnh và khôi phục phát triển kinh tế Việt Nam.

Yên Kyo

Shop café style