Ngày lấy chồng

15:23 27/11/2017

Anh yêu, anh có biết trước lúc cưới mẹ nói với em gì không, mẹ nói “Là con gái hạnh phúc gì hơn khi được người ta yêu thương và hỏi cưới làm vợ”, nhưng ngày em theo anh lên xe hoa về nhà chồng mắt mẹ vẫn lưng tròng...

Share social

Anh yêu, anh có biết trước lúc cưới  mẹ nói với em gì không, mẹ nói “Là con gái hạnh phúc gì hơn khi được người ta yêu thương và hỏi cưới làm vợ”, nhưng ngày em theo anh lên xe hoa về nhà chồng mắt mẹ vẫn lưng tròng, bởi mẹ lo không biết em có thích nghi được với môi trường mới khi rời xa vòng tay của ba mẹ hay không?

 

Ngày lấy chồng

 

Ngày lấy chồng

 

Ngày lấy chồng

 

Mẹ dặn em rất nhiều “Lấy chồng rồi từ nay cuộc sống sẽ có nhiều thay đổi từ việc sinh hoạt tới các mối quan hệ. Làm dâu con nhà người ta, phúc đức là ở nhà chồng, con hãy học cách dung hòa mọi việc, giảm bớt cái tôi để biết suy nghĩ cho mọi người nhiều hơn. Mẹ tin con gái mẹ sẽ làm được điều đó “.

 

Ngày lấy chồng

 

Ngày lấy chồng

 

Ngày lấy chồng

 

Còn ba dặn em “Con đi lấy chồng rồi nhưng mãi là con của ba mẹ, hãy nhớ rằng ba mẹ luôn bên cạnh con.”. Lúc ba đặt tay em lên tay anh và nói “Ba trao con gái ba cho con, hãy chăm sóc tốt cho vợ con”. Lúc đó em chỉ biết khóc như một đứa con nít lần đầu xa ba mẹ, cảm giác đó thật khó diễn tả và có lẽ chỉ có những ai đã trải qua rồi mới hiểu; nhưng cái nắm chặt tay của anh đã khiến em thêm vững tin. Em sẽ nhớ lời ba mẹ dặn để làm dâu thảo vợ hiền của anh, mình hãy cùng nhau vun đắp cho bến bờ hạnh phúc của hai đứa để ba mẹ được vui lòng anh nhé – chồng của em.

 

Ngày lấy chồng

 

Ngày lấy chồng

 

Ngày lấy chồng

 

 

Bài được viết bởi thành viên Nguyễn Thị Phú

Shop café style