Seethrough dành cho xu hướng Thu Đông

10:02 18/10/2017

Trong mùa Thu Đông năm nay, một trong những yếu tố có thể được đề cập tới như là xu hướng ngoài chất liệu, họa tiết, màu sắc, v.v… thì “silhouette” cũng là một yếu tố bạn cần chú ý tới.

Shop café style