Ngô Cẩn Ngôn hướng dẫn kiểu đánh son trong "Diên Hi Công Lược"

8/23/2018 11:36:29 PM. Nguồn Sưu Tầm.

Ngô Cẩn Ngôn hướng dẫn kiểu đánh son trong "Diên Hi Công Lược"