Truyện mới Cập nhật vào 10h sáng thứ 2, thứ 4 và thứ 6 mỗi tuần

 • THỨ 2 (26/10)
  Chương 6

  Anh tóc giả

  #Tưởng tượng #Hài hước
 • THỨ 4 (21/10)
  Chương 5

  Cún đi làm

  #Hài hước #Châm biếm
 • THỨ 6 (23/10)
  Chương 5

  Traveller

  #Tưởng tượng #Hài hước

Truyện đã phát hành

Truyện sắp phát hành