Xuống phố cuối tuần với kẻ sọc thể thao

10:02 18/10/2017

Khi nhỏ bạn thân qua nhà lôi nàng dậy sớm đi shopping cuối tuần thay vì giấc ngủ nướng còn dang dở. Ngay lập tức nàng nghỉ ngay đến son đỏ làm sáng gương mặt và bộ đồ nào đơn giản và nhanh chóng để ra khỏi nhà nhưng vẫn ổn.

Shop café style